Odborný program

 

9. dubna 2021

09.30 - 09.50

Slavnostní zahájení kongresu - Záznam ZDE

  MUDr. Marek Fichtl
  Světový týden glaukomu 2020, 2021
Vyhlášení nejlepší práce s tematikou glaukomu oceněné ČGS za rok 2019
Výroční ceny ČGS za rok 2019
  Sekundární glaukom u pacientky s bilaterální juvenilní chronickou idiopatickou přední uveitidou 
Hustá Eva -
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Brichová M., Heissigerová J., Michaličková M., Rezková L., Růžičková E., Fichtl M.
přednáška přednesena na Výročním sjezdu ČOS 2019, Hradec Králové
  Bilaterálně současně probíhající akutní glaukom uzavřeného úhlu u Miller Fisherova syndromu
Štěpánková Jana - Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol Praha
Kinštová L., Gažová I., Kodetová M., Cendelín J., Ondrová​ N., Dotřelová D.
publikace v časopisu ČS oftalmologie
http://www.cs-ophthalmology.cz/cs/journal/2019/4/5

 

10.00 - 11.15

Blok kazuistik - Záznam ZDE

moderují: MUDr. Petr Mlčák; MUDr. Ivana Sováková; MUDr. Marek Fichtl
1.
10´
 
Monitorace nitroočního tlaku při rizikových činnostech
Mlčák Petr - Oční klinika LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc
Marešová K., Mlčáková E., Karhanová M., Kalábová S., Marešová K.
2.
10´
 
Normotenzní glaukom, výsledky po 20 letech
Kuběna Tomáš -
Oční ordinace Zlín
Vaňharová H., Černošek P.
3.
10´
 
Maligní glaukom u jednovaječných dvojčat – ano či ne ?
Sováková Ivana -
Oční klinika FN Plzeň, LF UK
Rusňáková I.
4.
10´
 
TE vs.Xen, kazuistika
Mohlerová Šárka
- Oční oddělení, VN Olomouc
Marešová K.
5.
10´
Možnosti řešení stavu po proběhlém akutním uzávěru komorového úhlu
Kordová Štěpánka - Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze

11.15 - 11.30
 

přestávka
 

11.30 - 12.15

Firemní sympozium společnosti Santen - Záznam ZDE

  Treatment of ocular hypertension and open-angle glaucoma with preservative-free Tafluprost/Timolol  fixed-dose combination therapy
Léčba oční hypertenze a glaukomu s otevřeným úhlem fixní kombinací tafluprost/timolol bez konzervačních látek
Gábor Holló, MD, PhD, DSc - Budapešť, Maďarsko

12.15 - 13.00
 

přestávka na oběd
 

13.00 - 14.10

Genetika glaukomu, problematika glaukomu dětského věku - Záznam ZDE  

předsednictvo: prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA; MUDr. Marek Fichtl; MUDr. Nina Zelenayová
6.
15´
Genetické faktory v etiopatogenezi různých typů glaukomu
Lišková Petra - Oční klinika a Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK a VFN v Praze
7.

 
PGOÚ asociovaný s mutacemi genu MYOC
Vergaro Andrea - Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Moravíková J., Ďuďáková Ľ., Hlavatá L., Skalická P., Fichtl M., Lišková P.
8.

 
Management a terapie vrozeného glaukomu
Zelenayová Nina - Oční klinika dětí a dospělých 2.LF UK a FN Motol Praha
Fichtl M.
9.

 
Dva protipóly dětského glaukomu
Žajdlíková Barbora - Dětská oční klinika, LF MU a FN Brno
Autrata R., Krejčířová I.
10.

 
Glaukomové drenážní implantáty u dětí – dlouhodobé výsledky
Komínek Martin - Dětská oční klinika, LF MU a FN Brno
Krejčířová I., Autrata R., Žajdlíková B.
11.

 
Vzácný případ sekundárního glaukomu u ročního dítěte
Autrata Rudolf - Dětská oční klinika, LF MU a FN Brno
Krejčířová I., Žajdlíková B., Komínek M.
12.

 
Glaukom u dítěte s albinismem - kazuistika
Mareš Jan - Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol Praha
Fichtl M.

14.10 - 14.15
 

přestávka
 

14.15 - 15.00

Firemní sympozium společnosti Novartis - Záznam ZDE

  Dědičná onemocnění oka - od klinických příznaků přes genetickou diagnózu k novinkám v terapii
  Diagnostická úskalí u pacientů s dystrofií sítnice s časnou manifestací
Lišková Petra
  Genetické vyšetření pacientů s podezřením na dědičné oční onemocnění
Krutílková Věra
  Kazuistiky pacientů léčených genovou terapií
Bušányová Beáta
 

15.00 - 15.40

Trendy v konzervativní léčbě glaukomu - Záznam ZDE

předsednictvo: doc. MUDr. Ján Lešták, CSc.; MUDr. Petr Mlčák
13.

 
Poškození povrchu oka při léčbě glaukomu
Járová Nikola
- Oční odd. Nemocnice ČB; Centrum pro onemocnění spojivky a rohovky, Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Skalická P.
14.

 
Effect of prostaglandins and beta blockers on progression of hypertensive and normotensive glaucoma
Lešták Ján - Oční klinika JL FBMI ČVUT v Praze
Marešová K., Fůs M.
15.
15´


 
Vizilatan - multidose termostabilní latanoprost bez konzervačních látek
Mlčák Petr - Oční klinika LF UP a FN Olomouc
Eliášová M., Mlčáková E., Karhanová M. Sováková I.
Přednáška s podporou společnosti Bausch Health
 

15.45 - 17.00

Novinky zobrazovacích metod, varia - Záznam ZDE

předsednictvo: doc. MUDr. Ján Lešták, CSc.; MUDr. Petr Mlčák
16.


 
Využití Forum Glaucoma Workplace v managementu glaukomu
Staníková Veronika - Moravskoslezské oční centrum, NsP Karviná –Ráj
Slepánek J.
Přednáška s podporou společnosti Carl Zeiss
17.
Není všechno glaukom, co se třpytí
Skorkovská Karolína - Oddělení nemocí očních a optometrie, FN u sv. Anny, Brno
18.

 
Dvacet let s Heidelbergským retinálním tomografem
Kuběna Tomáš - Oční ordinace Zlín
Černošek P.
19.

 
OCT angiography and visual field in hypertensive glaucomas
Lešták Ján - Oční klinika JL FBMI ČVUT v Praze
Fůs M., Marešová K.
21.

 
Steroidní response jako predilekční faktor vzniku glaukomu
Sušická Veronika - Oční ordinace Sušický, Ústí nad Labem; Oční klinika FN, Hradec Králové
Sušický P.
20.

 
Changes in the Visual Cortex in Patients with High-Tension Glaucoma
Lešták Ján - Oční klinika JL FBMI ČVUT v Praze
Tintěra J.
22.

 
Ultrazvuk u glaukomu
Nováček Ladislav Viktor - Oční odd. ÚLZ Praha; Oční klinika FN UK a ÚVN Praha
Němcová M.
   

10. dubna 2021

09.30 - 10.00

Problematika neuroprotekce a glaukomu - Záznam ZDE 

předsednictvo: MUDr. Jara Hornová, CSc.; MUDr. Martin Fučík
23.
10´
Citicolin-neuroprotektivum
Pešková Hana - Oční - Ďáblice, Praha
24.
10´
Nepřímá neuroprotekce při dlouhodobém sledování
Hornová Jara
- Oční klinika 3.LF UK a FNKV Praha

10.00 - 10.15
 
přestávka

10.15 - 11.00

Novinky v oblasti chirurgie glaukomu - Záznam ZDE

předsednictvo: MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.; MUDr. Martin Fučík; MUDr. Alina-Dana Baxant
25.

 
Vliv parametrů mikropulzní cyklofotokoagulace na efektivitu a bezpečnost zákroku
Nutterová Elena - Oční klinika JL Praha
Pitrová Š.
26.

 
Hluboká sklerektomie – co nás může překvapit
Baxant Alina-Dana - Oční klinika FNKV a 3. LF UK, Praha
Studený P.
27.

 
Preserflo  – nový implantát pro operace glaukomu
Rozsíval Pavel - VISUS
Váša M.
Přednáška s podporou společnosti Santen
28.

 
Časná chirurgie čočky u očí s glaukomem úzkého úhlu a u očí s PEX syndromem
Fučík Martin - Evropská oční klinika Lexum Praha
 

11.00 - 11.15
 

přestávka
 

11.15 - 12.00

Angulární glaukom – současný pohled - Záznam ZDE

předsednictvo: MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.; MUDr. Martin Fučík; MUDr. Alina-Dana Baxant
29.
 
Primární glaukom s uzavřeným úhlem – rizikové faktory
Liehneová Ivana
- Oční klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem
30.
 
Strategie chirurgické léčby glaukomu s uzavřeným úhlem
Liehneová Ivana
- Oční klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem

12.00

Zakončení

 

Změna programu vyhrazena