Registrační poplatky

 typ/platba  platba do 1. 4.  platba po 1. 4.
 člen ČGS   1.500,-   1.700,-
 nečlen   1.900,-   2.300,-
 člen ČGS do 35 let   1.000,-   1.200,-
 nečlen do 35 let   1.400,-   1.800,-

 

Uvedené ceny jsou konečné. Daň z přidané hodnoty bude uplatněná dle platné legislativy.

Přihláška ke členství v ČGS je možná na webových stránkách www.glaukom.cz
 
Účastníkům s platnou registrací bude odborný program včetně firemních sympozií zpřístupněn do 10. července 2021.

 

Registrace účastníků

Na základě řádně vyplněného a odeslaného registračního formuláře obdrží účastník "Výzvu k platbě - potvrzení o přijetí přihlášky". Registrace je provedena po přijetí platby účastnického poplatku na účet kongresu.

Pro stanovení výše poplatku je rozhodující datum úhrady poplatku.

Účastnický poplatek zahrnuje

  • přístup na on-line přednášky
  • virtuální kongresovou tašku
  • Česká lékařská komora změnila v září 2020 systém přidělování kreditů. Kredity jsou účastníkům akreditovaných akcí přidělovány automaticky na základě odeslané sestavy pořadatelem. Přidělené kredity naleznete ve svém osobním účtu na www.vzdelavanilekaru.cz.
 
Daňový doklad

Po obdržení platby Vám bude daňový doklad odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
 

Zrušení registrace
Organizační agentura musí být informována o zrušení účasti na kongresu písemně na e-mail produkce@bpp.cz
Telefonické změny nebo storna nebudou akceptovány.
 
Při zrušení registrace budou uplatněny následující storno podmínky

Manipulační poplatek 200,- Kč.